Gasunie Workum

Pijpleiding systemen
Ga naar de inhoud

Gasunie vroeg ons om het bestaande afsluiterschema S-1482 bij het gasontvangststation op het terrein van afnemer Friesland Campina te vervangen. Hierbij vervingen wij het in- en uitlaatschema inclusief een sifon en isolatiekoppeling.

Het project in Workum omvatte diverse werkzaamheden, waaronder een gedegen vooronderzoek (cultuurtechnisch, geohydrologie, flora & fauna, explosieven, archeologie, grondmechnanisch en milieutechnisch). Dit werd uitgevoerd door de firma Antea. Ook verzorgden zij de tijdelijke en definitieve vergunningen. Tebodin verzorgde op haar beurt de detailengineering van het nieuwe schema, aan de hand van het voorontwerp van Gasunie en de proefsleuf- en inmeetgegevens van Van Voskuilen Industrie. Van Voskuilen Industrie voerde de prefabricage en constructie van het nieuwe schema uit.

Wat wij hebben gedaan in Workum

We konden niet gelijk van start met het project, want tijdens het vooronderzoek op de werklocatie ontdekte Antea een vervuiling in het grondwater. De proefsleuven werden daarom onder saneringscondities door Antea zelf uitgevoerd. Dit gold ook voor het uitgraven van de werkput. De vervuilde grond die daarbij naar boven kwam, is bij een loonbedrijf in Workum in depot gezet en werd daarbij onderzocht, alvorens deze afgevoerd kon worden.

Van Voskuilen Industrie zorgde voor de prefabricage van het in- en uitlaatschema, evenals de sifon. Deze werkzaamheden vonden plaats in onze eigen prefabhal in Meppel. De schema’s werden hydrostatisch getest. Hierbij zetten wij het complete systeem met behulp van water onder een hoge druk en kijken we of alle verbindingen sterk genoeg en lekdicht zijn. Aansluitend verhuisden de in- en uitlaatschema’s naar een bedrijf die de uitwendige coating voor haar rekening neemt. De aansluitleidingen gingen rechtstreeks naar de werklocatie in Workum.

Perfecte planning

De samenstelling en het laswerk van de in- en uitlaatschema’s, de sifon en de aansluitleidingen werden in de werkput uitgevoerd. Op 11 oktober 2022 werd de gasklus uitgevoerd. Dat was een ideaal moment, omdat op die dag de fabriek van Friesland Campina buiten bedrijf gesteld werd in verband met gepland onderhoud. Tijdens deze gasklus maakte Gasunie de bestaande leiding drukloos en gasvrij. Vervolgens verwijderde Van Voskuilen Industrie het oude schema en sloot het nieuwe aan op de bestaande leidingen. De werkzaamheden waren tijdig gereed, zodat de fabriek om 17.00 uur alweer kon opstarten.

De leidingen werden ingemeten en gecoat en de werkput werd weer aangevuld. Het nieuwe schema kwam echter hoger te liggen, dus zijn er keerwanden met daarop een hekwerk geplaatst. Om het schema goed toegankelijk te maken voor medewerkers van Gasunie, plaatsten we aan de voorzijde betonnen traptreden. Rondom de straatpotten van de afsluiters brachten we een vloeistofdichte bestrating aan.

Klant tevreden. Wij tevreden.

Het project is naar volle tevredenheid van Gasunie opgeleverd en overgedragen aan het “Gebied” die het beheer hebben over het schema.