Nieuwehorne

Pijpleiding systemen
Ga naar de inhoud

Aanleg nieuwe pijpleiding Vermilion Energy

Na diverse proefboringen in 2009 en 2017 trof aardgasproducent Vermilion Energy een nieuw aardgasveld aan in Nieuwehorne, nabij Heerenveen. Om dit gas van deze nieuwe productielocatie straks naar hun gasbehandelingsstation in Garijp te krijgen, diende er een nieuw tracé aangelegd te worden. Vermilion vond in ons de juiste partner om deze klus te klaren. In de tweede helft van 2022 zij wij dan ook begonnen met het aanleggen van 2,8km aan nieuwe pijpleidingen.

Het nieuwe tracé bestaat uit door de opdrachtgever geleverde stalen leidingen met een ontwerpdruk van ca. 90 bar. Het laswerk werd uitgevoerd door gecertificeerde lassers van Van Voskuilen Industrie. Door middel van een niet-destructief onderzoek werden alle lasverbindingen nauwkeurig onderzocht en voorzien van een beschermende coatinglaag.

Terwijl onze lassers druk bezig waren met het lassen van de pijpleidingen, werd er ondertussen een sleuf gegraven. Het is altijd weer een kunst om dit goed uit te voeren, maar door middel van GPS creëerden we de perfecte breedte en diepte. Voordat de leidingen erin gingen, moest de bodem wel droog te zijn. Dit realiseerden we door middel van een goede bronbemaling. De voltooide leidingstrengen werden door middel van kranen zorgvuldig in de sleuf gehesen, waarbij we altijd een laatste controle uitvoeren. We willen er namelijk zeker van zijn dat de coatinglaag van de pijpleiding in een onberispelijke staat is.

Het leggen van leidingen wordt ook met behulp van GPS exact bepaald. Zodra ze precies op hun plek liggen, gooien we de boel weer dicht. Maar niet zomaar, want we houden rekening met de verschillende aardlagen. Deze komen dus weer in de juiste volgorde op elkaar te liggen.

Zoals altijd komen we diverse uitdagingen tegen. Zo kwam 980 meter van het tracé door een beschermd natuurgebied te liggen. Dit losten we op door gebruik te maken van een horizontaal gestuurde boring, ook wel HDD genoemd (Horizontal Directional Drilling), waarbij belangrijke bodemvegetatie ontzien wordt. Tijdens dit project pasten wij deze methode drie keer toe.

Voordat het nieuwe leidingwerk aan beide uiteinden werd aangesloten, onderging deze nog een hydrostatische sterktetest. De leidingen worden na deze belangrijke test vervolgens droog opgeleverd.

Na een laatste gezamenlijke check met de opdrachtgever werd de leiding aan beide uiteinden succesvol gekoppeld aan de aansluitende systemen en officieel overgedragen aan Vermilion Energy. Het nieuwe gas kan gaan stromen!