Paterswolde-Leek

Pijpleiding systemen
Ga naar de inhoud

Gasunie benaderde ons om grootschalig onderhoud te plegen en verbeteringen aan te brengen aan het gasleidingsnetwerk nabij Paterswolde en Leek. Het project vormde onderdeel van GNIP (Gasunie Network Improvement Program) en duurde twee jaar. Het project bestond uit vier verschillende fasen, waarbinnen zeven modificaties aangebracht dienden te worden aan de bestaande afsluiterschema’s. Deze gebruikt men om delen van leidingen af te sluiten voor onderhoud of tijdens een noodsituatie.

Wat wij hebben gedaan in Paterswolde

Modificatie 1 vond eind juni 2021 plaats in Eelderwolde, waarbij we het oude schema vervingen. De uitdaging hierbij was dat het schema in een natuurgebied lag tussen drukke fietspaden.

Uiterst efficiënt

De tweede modificatie werd een aantal weken later uitgevoerd in Peize. Dit betrof een ruime locatie waar we met behulp van bemaling de ontgraving mooi droog konden houden. Bij deze klus was het noodzakelijk dat het GOS (Gasoverdrachtstation) door kon blijven draaien. Dit station werd daarom tijdelijk gevoed door middel van flessenwagens van Gasunie. De complete uitvoering is naar ieders tevredenheid en uiterst efficiënt verlopen.

Modificaties 4, 5 en 6 vonden halverwege mei 2022 in Foxwolde plaats. Hierbij moest een tijdelijke leiding worden aangelegd om de gasleverantie te kunnen waarborgen. Deze aanpassing betrof een 200 meter lange leiding met een zinker onder een watergang en een persing onder een doorgaande weg door. Deze leiding loopt van de bestaande leiding naar een nieuw schema. Hiervoor moesten we wel een oude middenspanningskabel verleggen. Tijdens het uitvoeren van Modificatie 6 legden wij twee nieuwe leidingen aan, beiden 130 meter lang. Ook hier vonden persingen onder watergangen en wegen plaats. Plaatselijk verkeer diende hiervoor tijdelijk omgeleid te worden.

“Vervingen wij het complete schema”

Tenslotte startten we eind juni 2022 met Modificatie 7 in Roden. Op het terrein van Enexis vervingen wij het complete schema. Ook hier moest het GOS weer voorzien worden van gas vanuit een flessenwagen van Gasunie. Tevens verwijderden we een oude vloeistofvanger. Dit is niet zomaar een kwestie van uitgraven en weghalen, maar vraagt om een specifieke handeling. In deze vanger kan namelijk nog uiterst brandbare vloeistof zitten, dus passen we ‘koud zagen’ toe. Dit gebeurt met een op lucht aangedreven zaagmachine op een laag toerental, zodat er geen hitte ontstaat en ontbrandingsgevaar vermeden wordt.